Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

Przepisy prawne regulujące wysokość opłat za świadczenia przedszkola:

Uchwała Nr XL/1055/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź

Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu obowiązujące od 1 stycznia 2017r.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu:

Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola wykraczających poza realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustala się opłatę w wysokości 1 zł.

Godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki: 8:00 – 13:00.

Opłatę miesięczną stanowi iloczyn godzinowej stawki oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w danym miesiącu. Opłata ta podlega zwrotowi za każdą niewykorzystaną godzinę korzystania ze świadczenia.

Z opłaty tej zwolnieni są posiadacze Łódzkiej Karty Dużej Rodziny oraz dzieci z rodzinnych domów dziecka i dzieci z rodzin zastępczych.

Warunki zwalniania rodziców (prawnych opiekunów) dzieci do lat 5 w całości lub w części z opłaty za świadczenia przedszkola wykraczające poza realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki określa „Regulamin zwalniania rodziców (prawnych opiekunów) w całości lub w części z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5”.

Opłata za wyżywienie (stawka dzienna):

  • 1 posiłek - 3 zł
  • 2 posiłki – 4,80 zł
  • 3 posiłki – 6 zł

Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

Opłaty za świadczenia przedszkola pobierane są z góry do dnia 15 każdego miesiąca. 

Płatność przelewem na konto : 55 1560 0013 2030 6312 5000 0005

Za nieterminowe uiszczanie opłat naliczane są ustawowe odsetki karne.

Powstałe i nie uregulowane zaległości za okres 1 miesiąca będą podstawą do:

  • rozwiązania przez dyrektora umowy z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka 3 – 5 letniego bez wypowiedzenia
  • przepisania przez dyrektora na podstawę programową dziecka 6 - letniego spełniającego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 151 w Łodzi
odpowiada: Joanna Świątek
data: 14-02-2018
wytworzył: Joanna Świątek
data: 14-02-2018
data: 14-02-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 07-02-2017 - Edycja treści
  • 14-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 27-02-2013 - Edycja treści
  • 16-03-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 532